70 powodów do dumy z naszego miasta

 • 1341 — we Lwowie zostaje odlany najstarszy dzwon na Ukrainie, który znajduje się w archikatedralnym soborze św. Jura.
 • 1375 — pierwsza wzmianka o lwowskim szpitalu Ducha Świętego. Jest to najstarszy szpital na Ukrainie.
 • 1387—1704 — przez 317 lat mieszkańcy Lwowa odpierają blisko sto oblężeń i nie pozwalają żadnemu najeźdźcy wkroczyć do miasta. W średniowiecznej Europie nie było właściwie miast, które mogłyby się pochwalić podobnym wynikiem.
 • 1407 — pojawia się wzmianka o wodociągu, doprowadzającym do miasta wodę ze źródeł położonych za miastem.
 • 1490 — na lwowskim ratuszu zamontowano pierwszy zegar z kurantem na Ukrainie.
 • XVI—XVII w. — Lwów jest największym miastem na Ukrainie, jego ludność dwukrotnie przewyższa ludność Kijowa.
 • II poł. XVI w. — założenie najstarszego parku na Ukrainie — Parku Jezuitów (obecnie Park І. Franki), który równocześnie jest najstarszym parkiem miejskim w Europie (od 1847 r.).
 • 1555 — dekret o ochronie i uprawie czerechy kleparowskiej — unikalnej hybrydy wiśni i czereśni wyhodowanej we Lwowie. W Niemczech owoc ten jest znany pod nazwą Kleparover Suss-Weichsel, zaś jego nazwa francuska to Griotte de Kleparow.
 • 1574 — Iwan Fedorowicz wydaje drukiem pierwszą książkę na Ukrainie (księga liturgiczna «Apostoł»).
 • 1585 — założenie drukarni Bractwa Uspienskiego — najstarszej drukarni we Wschodniej Europie działającej nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego.
 • 1586 — uchwalenie Statutu szkoły Bractwa Uspienskiego — najstarszy tego typu dokument instytucji pedagogicznej na terytorium dawnego Związku Radzieckiego.
 • 1629 — Włoch Roberto Bandinelli zakłada we Lwowie pierwszą na Ukrainie pocztę miejską na wzór europejski, regularnie dostarczającą korespondencję dla mieszkańców miasta i obejmującą swoim zasięgiem całą Europę.
 • 1661 — założenie pierwszego uniwersytetu na ziemiach ukraińskich i rosyjskich — Akademii Jezuickiej.
 • pocz. XVIII w. — we Lwowie stanął pomnik hetmana Stanisława Jabłonowskiego — pierwszy pomnik postawiony na Ukrainie.
 • 1911 — we wsi Lesienice koło Lwowa stanął pierwszy pomnik Tarasa Szewczenki na Ukrainie, będący hołdem złożonym mu przez społeczeństwo ukraińskie.
 • 1715 — we Lwowie zostaje założony pierwszy browar na Ukrainie.
 • 1749 — wychodzi kilka numerów pierwszej gazety na Ukrainie (Kurier Lwowski).
 • 1776 — regularnie ukazuje się tygodnik Gаzette de Leopol.
 • 1811 — wychodzi najstarsza z istniejących po dzień dzisiejszy na Ukrainie gazet — Gazeta Lwowska.
 • 1848 — wychodzi pierwsza ukraińska gazeta wydawana w Galicji -"Zoria Hałyćka«.
 • 1776 — otwarcie pierwszego na Ukrainie stale czynnego teatru miejskiego.
 • 1782 — założenie fabryki wódek Baczewskiego, która na początku XX w. produkowała najlepszy w Europie likier — Likіer Baczewskiego.
 • 1784 — we Lwowie startuje pierwszy na świecie balon z automatycznym palnikiem, wykorzystującym płynne paliwo do podgrzewania powietrza w balonie. Wydarzenie to miało miejsce dziewięć miesięcy po udanej próbie braci Montgolfier, którzy jako paliwem posługiwali się słomą.
 • 1784 — założenie archiwum starych dokumentów w klasztorze bernardynów. Obecnie mieści się tam Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, dysponujące jednymi z najbogatszych zbiorów w Europie.
 • 1785 — we Lwowie zostaje założony najstarszy hotel na Ukrainie — «Pod Cesarzem Rzymskim».
 • 1786 — założenie pierwszej akademii muzycznej.
 • 1786 — założenie Cmentarza Łyczakowskiego — najstarszej zabytkowej nekropolii Lwowa.
 • 1835 — powstaje pierwsza regularna linia transportu pasażerskiego na Ukrainie, łącząca Lwów z Winnikami, obsługiwana przez powóz wielomiejscowy z zaprzęgiem konnym.
 • 1835—1900 — we Lwowie podjęto unikalne w skali europejskiej działania, polegające na radykalnej zmianie krajobrazu, a co za tym idzie i oblicza miasta. Szczyt Łysej Góry (Mons Calvus), zwanej też Książęcą, został splantowany, a pozyskana zeń ziemia posłużyła do usypania sztucznej góry o wysokości 413 m. n.p.m. (Kopiec Unii Lubelskiej). Rzekę Pełtew puszczono pod ziemią, dzięki czemu miasto otrzymało jeden z najdoskonalszych systemów kanalizacyjnych w Europie.
 • 1836 — we Lwowie przychodzi na świat Leopold Ritter von Sacher-Masoch, jeden z najsławniejszych pisarzy europejskich i światowych. Nakład jego utworów, wydanych w Europie do końca XIX w. kilkukrotnie przewyższał łączny nakład utworów Szewczenki, Puszkina, Mickiewicza, Dostojewskiego i Tołstoja.
 • sierpień 1840 — pierwsza na Ukrainie i terytorium dawnego ZSRR demonstracja feministek w centrum Lwowa. Jedna z nich paliła papierosa!
 • 1842 — zakończenie budowy Teatru Skarbkowskiego (obecnie Teatr im. Marii Zańkoweckiej), w owym czasie trzeciego pod względem wielkości teatru w Europie (1460 miejsc) po mediolańskiej La Scali i drezdeńskim Hoftheater.
 • 1853 — we Lwowie, w aptece «Pod złotą gwiazdą», aptekarze Jan Zeh i Ignacy Łukasiewicz konstruują pierwszą na świecie lampę naftową.
 • 1858 — we Lwowie zaczęto wprowadzać gazowe oświetlenie ulic — pierwsze na Ukrainie
 • 1861 — zbudowano pierwszą na Ukrainie linię kolejową Lwów — Przemyśl.
 • 1862 — we Lwowie zostaje założone «Towarzystwo Politechniczne» — jedno z pierwszych towarzystw lotniczych na świecie.
 • 1864 — we Lwowie zostaje założony pierwszy ukraiński teatr zawodowy.
 • 1866 — we Lwowie zostaje otwarte pierwsze towarzystwo gimnastyczne na Ukrainie («Sokół»).
 • 1873 — we Lwowie zostaje otwarte jedno z najstarszych muzeów naturalnych w Europie.
 • 1874 — we Lwowie zostaje utworzona pierwsza ukraińska szkoła średnia (gimnazjum).
 • 1874 — otwarcie miejskiego muzeum przemysłowego (obecnie Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego), jednego z największych wyspecjalizowanych muzeów etnograficznych Europy, będącego najbogatszym skarbcem sztuki użytkowej Państwa.
 • Tu znajduje się największa oraz najcenniejsza na Ukrainie kolekcja zegarów.
 • 1879 — założenie parku im. Jana Kilińskiego (obecnie Park Stryjski), który na początku XX w. został uznany za jeden z najpiękniejszych parków Europy.
 • maj 1880 — we Lwowie po raz pierwszy na Ukrainie wyruszył na trasę tramwaj konny.
 • 1882—1883 — otwarcie pierwszego na Ukrainie Instytutu Geografii.
 • 1883 — we Lwowie powstaje pierwsza na Ukrainie miejska centrala telefoniczna.
 • 1884 — we Lwowie powstaje Lotnicza Spółka Akcyjna, wydająca jedną z pierwszych na świecie gazet specjalistycznych, poświęconych tematyce awiacji («Aeronauta») w języku polskim i niemieckim.
 • 1890 — we Lwowie powstaje Rusko-Ukraińska Partia Radykalna (RURP) — pierwsza legalna ukraińska partia polityczna utworzona na wzór europejski i pierwsza w Europie partia chłopska o orientacji społecznej.
 • 1893 — we Lwowie rusza pierwsza na Ukrainie konne pogotowie ratunkowe.
 • 1894 — we Lwowie rusza pierwszy na Ukrainie i jeden z najlepszych w Europie tramwaj elektryczny.
 • 14 lipca 1894 r. — we Lwowie odbył się pierwszy w historii Ukrainy mecz piłkarski między ekipami Lwowa i Krakowa.
 • 1895 — Lwów jest pierwszym ukraińskim miastem, w którym nazwano ulicę imieniem Tarasa Szewczenki.
 • 1897 — we Lwowie zostaje otwarta Galeria Sztuki Europejskiej (obecnie Lwowska Galeria Sztuki). Jest to największe muzeum sztuki na Ukrainie, zgromadzono w nim ponad 50 tysięcy dzieł sztuki.
 • Koniec XIX w. — na ulicy Teatralnej po raz pierwszy na Ukrainie do oświetlenia ulicy wykorzystano żarówkę.
 • Pocz. XX w. — Lwów był jedynym miastem na świecie, w którym znajdowały się rezydencje trzech katolickich arcybiskupów: kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz ormiańskiego.
 • 1900 — architekt Zygmunt Gorgolewski osobiście kieruje budową nowego Teatru Miejskiego we Lwowie, będącego jednym z najpiękniejszych teatrów w Europie.
 • 1905 — we Lwowie powstaje pierwsze ukraińskie muzeum narodowe.
 • 1905 — we Lwowie odbywa się pierwsza ogólnoukraińska wystawa artystyczna.
 • Lata dwudzieste i trzydzieste XX w. — Lwów zyskuje miano jednego z najbardziej zielonych miast Europy z uwagi na ilość parków i ogrodów przypadającą na jeden kilometr kwadratowy powierzchni.
 • 1928 — Wynalezienie szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu przez profesora uniwersytetu lwowskiego Rudolfa Weigla.
 • 1929 — we Lwowie powstaje pierwsza ukraińska drużyna hokeja na lodzie (ST Ukraina). Jej bramkarz, M. Skrypij, jako jeden z pierwszych na świecie zastosował maskę ochronną na twarz, przerobiwszy w tym celu polski hełm żołnierski.
 • 1932 — w kościele Marii Magdaleny zainstalowano największe organy na Ukrainie (wykonane w Czechach).
 • maj 1951 — Lwowski zakład autobusowy wypuszcza pierwsze na Ukrainie autobusy.
 • lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w. — we Lwowie produkowane są najlepsze jakościowo piwo, cukierki («Switocz»), autobusy i telewizory w całym ZSRR.
 • 1971 — założenie Skansenu we Lwowie, w którym znajduje się sześć drewnianych cerkwi. Takiej ilości obiektów kultu nie ma w żadnym innym muzeum świata.
 • 1975 — we Lwowie powstaje pierwszy na Ukrainie rezerwat architektoniczny, obejmujący całe terytorium średniowiecznego miasta.
 • 1981 — w budynku Arsenału Miejskiego powstaje jedyne muzeum broni na Ukrainie i terytorium byłego ZSRR.
 • lata 60-te do 80-tych XX w. — na terenie Lwowa i obwodu lwowskiego, których ludność stanowiła 0,8% całkowitej liczby ludności ZSRR, znajdowało się ponad 10% wszystkich czynnych miejsc kultu, co czyniło ten region najbardziej religijnym regionem w ZSRR.
 • 1991—2001 — we Lwowie і okolicach zbudowano najwięcej kościołów na Ukrainie, bo aż 280.
 • 14—15 maja 1999 — Lwów został jedynym miastem w historii Ukrainy, które przyjmowało jednocześnie dziewięć głów państw podczas szczytu przywódców państw Europy Środkowej i Wschodniej.
 • 27 czerwca 2001 — we Lwowie miało miejsce wydarzenie z udziałem największej liczby ludzi w historii Ukrainy: w czasie liturgii w obrządku bizantyjskim, którą odprawił na lwowskim hipodromie papież Jan Paweł ІІ policzono, że wzięło w niej udział blisko półtora miliona wiernych. We Lwowie odbyły się też największe demonstracje w historii Ukrainy — 17 września 1989 r., w dniu pięćdziesiątej rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium Ukrainy Zachodniej, oraz 30 maja 2000 r., w dniu pogrzebu kompozytora Ihora Biłozora, na ulice miasta wyszło ponad sto tysięcy osób.
 • 29 czerwca 2002 — we Lwowie powstaje pierwszy na ziemiach byłego ZSRR Ukraiński Uniwersytet Katolicki (UGKC).

Ilko Lemko
Postup

Rezerwowanie

Żeby zamówić pokój w naszych apartamentach, prosimy dokonać wyboru.

Dla twojej informacji:
Czas zajazdu: 14:00
Czas wyjazdu: 12:00
W razie późnego wyjazdu do 20: 00 opłaca się połowa kosztu numeru, a po 20: 00 — pełny koszt.